Διαγνωστικά τεστ κορωνοιου,
Ιωάννινα και Βόρεια Ελλάδα.

Οι βασικότεροι τύποι των διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού είναι η μοριακή μέθοδος ανάλυσης (PCR), με κλασική και ταχεία ανάλυση, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού (RAPID) και τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού. Διενεργούνται όλες από την  CORFu MEDICAL SERVICES, ενώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ιατρικό και τεχνολογικό επίπεδο παγκοσμίως, για να εντάξουμε νέες μεθόδους ανίχνευσης, πάντα με επίκεντρο την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και γνώμονα την ασφάλεια. 

Η τιμή για το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test)  διαμορφώνεται ως εξής:

Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test).
Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)    30€

Τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού (PCR test).
Τι είναι το μοριακό τεστ (PCR) ανίχνευσης Covid – 19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα;
• Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης του ιού σε άτομα που έχουν συμπτώματα αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στον ιό.
• Σε συμπτωματικούς ασθενείς η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.
• Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης.
• Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή.

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης κορωνοιού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR  60€
 

Στην CARE AND TOURISM ENTERPRISES   διενεργείται επίσης και τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων.  Οι τιμές είναι οι εξής:
Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgG    45€
Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgM    45€
Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgA.    50€

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται  στο χώρο σας και τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό, ο εξεταζόμενος αποφεύγει τη ταλαιπωρία αλλά και τις άσκοπες επαφές με τρίτους.
Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το δίκτυο δειγματοληψιών συνεχώς διευρύνεται και καλύπτουμε κάθε σημείο της ΒΔ Ελλάδος.

 

Επικοινωνία

34 Ναπολέοντος Zέρβα, Ιωάννινα

Επικοινωνία

Top